КРИСА КОНСУЛТ Счетоводни услуги- Цени

Само сега за наши нови клиенти ние предлагаме:

Само сега за наши нови клиенти ние предлагаме:

Безплатна консултация и съвети при започване на дейност.
Безплатна регистрация на фирма в Агенцията по вписванията .

50 % - Намаление на счетоводната такса за първия месец, за да се уверите в качеството на предлаганите от нас счетоводни услуги.
Първа такса безплатно при сключен договор за счетоводни услуги за една година и две такси, при сключен договор за счетоводно обслужване за две години.

ЕООД, ЕТ - нерегистрирани по ДДС - от 30-50 лв.
Свободни професии - 20- 30 лв.
Безплатна регистрация по ДДС
Земеделски производители - 15-25 лв.
Фирми с малък документооборот, регистрирани по ДДС от 110 -180 лв.

Цените на нашите счетоводни услуги

В основата на счетоводните услуги, които предлагаме е желанието и стремежа ни към изграждане на дългосрочни и ползотворни партньорства с нашите клиенти, залегнали върху осигуряването на спокойното развитие на бизнеса им.

Предлаганите цени от нас са прозрачни и обосновани.

Ценовата ни политика е гъвкава и позволява на клиентите ни които имат малък обем дейност да оптимизират месечните си такси.

Месечната цена се формира според вид дейност, броя на обработваните документи, броя на служителите, допълнителните отчети и административните услуги.

Въпросник за ценова оферта

Основни дейности

Месечни показатели

Необходими услуги