Само сега за наши нови клиенти ние предлагаме:

Само сега за наши нови клиенти ние предлагаме:

Безплатна консултация и съвети при започване на дейност.
Безплатна регистрация на фирма в Агенцията по вписванията .

50 % - Намаление на счетоводната такса за първия месец, за да се уверите в качеството на предлаганите от нас счетоводни услуги.
Първа такса безплатно при сключен договор за счетоводни услуги за една година и две такси, при сключен договор за счетоводно обслужване за две години.

ЕООД, ЕТ - нерегистрирани по ДДС - от 30-50 лв.
Свободни професии - 20- 30 лв.
Безплатна регистрация по ДДС
Земеделски производители - 15-25 лв.
Фирми с малък документооборот, регистрирани по ДДС от 110 -180 лв.

НАШИТЕ УСЛУГИ

>Консултации относно избор на подходяща корпоративна форма – ЕТ, ЕООД, ООД; Изготвяне на документи за регистрации на фирми, дружества, фирмени клонове и представителства......

Организация на цялостното счетоводство на фирмата. Разработване и съблюдаване на счетоводната политика на дружеството.....

Консултация относно спазване и съблюдаване на всички изисквания на българското трудово законодателство. Изготвяне на пълни трудови досиета на персонала:  трудови договори, допълнителни споразумения и всички документи, изисквани според българското законодателство;....

СЧЕТОВОДНА КЪЩА - КРИСА КОНСУЛТ

Ние Ви гарантираме:

Перфектна, прецизна и законосъобразна работа; Индивидуален подход към всеки клиент в зависимост от спецификата на развиваната дейност и специфичните нужди от счетоводно обслужване и услуги Независимо дали сте физическо или юридическо лице, ние Ви предлагаме прецизно счетоводство и коректен договор за счетоводни услуги с перфектна защита на вашите интереси.

Изготвяне на счетоводна политика

Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия. Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ Годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Самостоятелно междинно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия Консултации във връзка със счетоводното законодателство.

Счетоводство и контрол

Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КОРЕКТНОСТ

Разчитате на професионални счетоводни услуги, като се концентрирате изцяло върху бизнеса си, оставяйки документите и данъчните справки на нас.

ЦЕНА И КАЧЕСТВО НА УСЛУГАТА

Счетоводните услуги, която извършваме, цели Вие да получите максимална полза за вашия бизнес, при цени и качество – без конкуренция.

ОФОРМЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Ние ще се погрижим с изключително голяма прецизност за Вашите счетоводни документи, тяхното структуриране и достигане на крайната цел на всяко едно счетоводно обслужване – изготвяне на Годишен Финансов Отчет и Годишна декларация на фирмата.

КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ ЗА ВАШАТА ФИРМА

Вие получавате професионално счетоводно обслужване, свързано с документацията на фирмата, данъчното облагане и социалното и здравно осигуряване, финансово-правно консултиране и легални способи за намаляване на данъчната и осигурителна тежест.

Ако не желаете да правите компромис с качеството на предлаганите услуги, а същевременно да ползвате  счетоводни услуги  на достъпни цени, то тогава може да се доверите на Счетоводна къща „Криса Консулт”.

Ние Ви гарантираме:

  • Перфектна, прецизна и законосъобразна работа;
  • Индивидуален подход към всеки клиент в зависимост от спецификата на развиваната дейност и специфичните нужди от счетоводно обслужване и услуги
  •  Независимо дали сте физическо или юридическо лице, ние Ви предлагаме прецизно счетоводство и коректен договор за счетоводни услуги с перфектна защита на вашите интереси.
  • Осигуряване на сигурност пред проверяващите органи;
  • Бързина и точност
  •  Компетентно решаване на счетоводни и административни проблеми, свързани с провеждане на дейността в съответствие с действащите нормативни изисквания, спазване на законовите срокове и избягване на ”аварийни” ситуации и глоби, точност при попълване на множеството формуляри свързани с отчетността

Наши клиенти са фирми от различни сектори на икономиката:

търговия строителство хотелиерство ресторантьорство туроператори производство транспортни фирми услуги за охрана реклама и дизайн туризъм земеделски производители фризьорски салони и др.

За контакти

Винаги ще получите качествена счетоводна улуга